skip to Main Content
0575-848432 informatie@topnanny.nl

Eénmalige bemiddelingskosten

TopNanny brengt éénmalig bemiddelingskosten in rekening ten behoeve van het inventariseren van de opvangwensen, het intakegesprek, werving, selectie en screening van kandidaten, opstellen van de contracten, het uitvoeren van de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid bij u aan huis en het koppelingsgesprek met u en de nanny. De éénmalige bemiddelingsbijdrage wordt in 2 termijnen van 50% in rekening gebracht.

  • Tarief éénmalige bemiddelingskosten: €350,- inclusief BTW
  • All-in uurtarief: rond €18,- **

Heeft u al een nanny en wilt u zich gezamenlijk inschrijven bij TopNanny? Dat is ook mogelijk, er gaat dan 50% van de bemiddelingskosten af.
Sluit een nanny via de regeling Dienstverlening aan huis niet goed aan bij uw opvangsituatie, omdat u op zoek bent naar 1 nanny voor méér dan 3 dagen per week? Ook dat kan TopNanny voor u verzorgen, middels een eenmalige werving en selectie opdracht en de plaatsing van een nanny in loondienst, neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.

Opvangkosten per uur

U betaald TopNanny voor de opvangkosten een vast bedrag per uur, hierin zitten de begeleidingskosten van TopNanny en het bruto uurloon van de nanny verwerkt. In deze uurbijdrage zitten alle kosten verwerkt, u bent ons verder geen extra maandelijkse kosten verschuldigd.

**Het all-in uurtarief ligt rond €18,00. Over dit bedrag kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen. Wij rekenen graag voor u uit hoeveel kinderopvangtoeslag u zult ontvangen en wat u uiteindelijk netto zult betalen voor de opvang van uw kind(eren).

Het exacte all-in tarief is afhankelijk van het bruto uurloon van de nanny. Wat de nanny zal verdienen is afhankelijk van verschillende factoren; o.a. haar leeftijd, opleiding, werkervaring en voor hoeveel kinderen zij de opvang zal gaan verzorgen.

Voordat de werving en selectie van start gaat kan er, indien u dat op prijs stelt, een offerte op maat voor u worden opgesteld. TopNanny is een geregistreerd bemiddelingsbureau dat voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen, wij voldoen aan alle eisen die wettelijk gesteld worden aan kinderopvang. Via onze organisatie komt u als ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en profiteert u van aantrekkelijke teruggaven. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u, zodat voor u duidelijk is wat de netto kosten zijn die overblijven na aftrek van de kinderopvangtoeslag.

Begeleiding

De uitvoerige dienstverlening van TopNanny verzorgt het gehele traject, van het vinden van die ene professional waaraan u de verzorging van uw kinderen wilt toevertrouwen tot aan de begeleiding gedurende de gehele opvangrelatie. U betaald TopNanny voor de opvangkosten een vast bedrag per uur, u bent ons geen verdere maandelijkse kosten verschuldigd. Meerdere keren per jaar zullen wij de opvang evalueren. Deze evaluatie heeft als doel om alle werkzaamheden optimaal te blijven afstemmen op de wensen van het gezin. Eventuele afspraken kunnen zo nodig worden veranderd en toekomstige veranderingen met betrekking tot de opvang kunnen direct worden aangepast. Begeleiding bestaat uit het opleiden van de nannies d.m.v. EHBO voor kinderen, pedagogische cursussen, regelmatige evaluatie van de opvang, financiële administratie (vervullen van de kassiersfunctie, verzorgen van maandoverzichten en jaaropgaven nanny), de jaarlijkse Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid bij het gezin aan huis en vervanging bij ziekte/verlof of uitdiensttreding van de nanny.

Back To Top