skip to Main Content
0575-848432 informatie@topnanny.nl

Tarieven:

Werving en selectie en maandelijkse kosten

TopNanny verzorgt het complete werving en selectie traject. Na plaatsing van de Nanny bij uw gezin, zullen wij de gehele begeleiding en aanvraag bij de Gemeente doen. Hiervoor is de investering een eenmalige succesfee en maandelijkse bureaukosten.

 

Investering:

De investering voor dit traject betreft € 275,- en wordt in 1 deel gefactureerd. Nadat er een match met de Nanny tot stand is gekomen.

Verder betaalt u een vast bedrag per uur aan opvangkosten**. Hierin zitten de begeleidingskosten van TopNanny en het bruto uurloon van de nanny verwerkt.

**Het all-in uurtarief ligt rond €18,35. Over dit bedrag kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen. Wij rekenen graag voor u uit hoeveel kinderopvangtoeslag u zult ontvangen en wat u uiteindelijk netto zult betalen voor de opvang van uw kind(eren).

Het exacte all-in tarief is afhankelijk van het bruto uurloon van de nanny. Wat de nanny zal verdienen is afhankelijk van verschillende factoren; o.a. haar leeftijd, opleiding, werkervaring en voor hoeveel kinderen zij de opvang zal gaan verzorgen.

Éénmalige werving en selectie

TopNanny verzorgt het complete werving en selectie traject. Na plaatsing van de Nanny bij uw gezin, bent u vrij om de samenwerking, zonder verdere tussenkomst van TopNanny met de Nanny te vervolgen.

Investering:

De investering voor dit traject betreft € 2750,- ex. btw en wordt in twee delen gefactureerd.

Deel één betreft € 250,- en brengen wij in rekening na het intakegesprek.

Deel twee betreft de succesfee € 2500,- en brengen wij in rekening zodra er een match met de Nanny tot stand is gekomen.

 

Voordat de werving en selectie van start gaat kan er, indien u dat op prijs stelt, een offerte op maat voor u worden opgesteld. TopNanny is een geregistreerd bemiddelingsbureau dat voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen, wij voldoen aan alle eisen die wettelijk gesteld worden aan kinderopvang. Via onze organisatie komt u als ouder in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en profiteert u van aantrekkelijke teruggaven. Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor u, zodat voor u duidelijk is wat de netto kosten zijn die overblijven na aftrek van de kinderopvangtoeslag.

Begeleiding

De uitvoerige dienstverlening van TopNanny verzorgt het gehele traject, van het vinden van die ene professional waaraan u de verzorging van uw kinderen wilt toevertrouwen tot aan de begeleiding gedurende de gehele opvangrelatie. U betaald TopNanny voor de opvangkosten een vast bedrag per uur, u bent ons geen verdere maandelijkse kosten verschuldigd. Meerdere keren per jaar zullen wij de opvang evalueren. Deze evaluatie heeft als doel om alle werkzaamheden optimaal te blijven afstemmen op de wensen van het gezin. Eventuele afspraken kunnen zo nodig worden veranderd en toekomstige veranderingen met betrekking tot de opvang kunnen direct worden aangepast. Begeleiding bestaat uit het opleiden van de nannies d.m.v. EHBO voor kinderen, pedagogische cursussen, regelmatige evaluatie van de opvang, financiële administratie (vervullen van de kassiersfunctie, verzorgen van maandoverzichten en jaaropgaven nanny), de jaarlijkse Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid bij het gezin aan huis en vervanging bij ziekte/verlof of uitdiensttreding van de nanny.

Back To Top