skip to Main Content
0575-848432 informatie@topnanny.nl

Pedagogisch beleid

De kwaliteit van kinderopvang aan huis vinden wij van groot belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen. Een nanny levert namelijk als professionele mede-opvoeder een belangrijke bijdrage aan de opvoeding van een kind. Een goede opvoeding is onder andere gericht op een optimale ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen en op integratie in het sociaal-maatschappelijk leven. TopNanny heeft een duidelijke visie op de voorwaarden, waaraan opvang door een nanny moet voldoen om het kind alle kansen te geven op een gezonde ontwikkeling. Deze visie is vastgelegd in ons pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid van TopNanny biedt nannies en ouders inzicht in de pedagogische grondbeginselen en is tevens een leidraad voor het pedagogisch handelen.

Back To Top