Welkom
U zoekt een nanny
Bemiddelings werkwijze
Tarieven
Onze TopNannies
Waarom kiezen voor ons
Vacatures
Werken als nanny
Wat zeggen onze klanten
Veel gestelde vragen
TopNanny in de media
Contact

  
Bemiddelings
werkwijze
TopNanny
contactleft.pngcontactright.png


Bent u op zoek naar professionele kinderopvang aan huis en wilt u de werving, selectie en screening uit handen geven aan een betrouwbaar bemiddelingsbureau dat de expertise in huis heeft om de beste nannies voor u te selecteren? Een bureau dat, nadat er een match is gerealiseerd, het vaste aanspreekpunt blijft en streeft naar een fijne, langdurige samenwerking tussen uw gezin en de nanny? Dan kan TopNanny u als geen ander van dienst zijn! 

Wet kinderopvang 2010

Vanaf 1 januari 2010 worden er hogere kwaliteitseisen aan kinderopvang aan huis gesteld. De nanny moet beschikken over een EHBO aan kinderen diploma en daarnaast moet de deskundigheid van een nanny minimaal voldoen aan het niveau van de MBO-2 opleiding helpende welzijn. Om aan te tonen dat een nanny dit niveau bezit, kan er een examen afgelegd worden of een EVC-procedure doorlopen worden (EVC staat voor Erkennen van Verworden Competenties). Indien de nanny een kindgericht diploma heeft die de EVC-procedure kan vervangen, kan zij vrijstelling krijgen voor de EVC-procedure. Een aantal opleidingen die vrijstelling geven zijn: SPW3, SPW4, Onderwijsassistent, Sociaal-Cultureel werker, PABO, SPH. Bij TopNanny staat de kwaliteit van de opvang van uw kinderen voorop. Wij kunnen u helpen bij het vinden van een gekwalificeerde nanny die optimaal bij uw wensen en verwachtingen aansluit, maar bovenal ook voldoet aan de hogere kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang vanaf januari 2010 gesteld gaan worden. U kunt de zorg voor uw kinderen dan uit handen geven aan een deskundige kandidaat met voldoende kwaliteiten voor deze veeleisende baan.

Kwaliteit en toezicht

Vanuit de overheid bestaat de verplichting de kwaliteit van de kinderopvang goed te regelen. TopNanny sluit zich hier volledig bij aan, wij streven ernaar de kwaliteit van de opvang via TopNanny zeer hoog te houden. TopNanny houdt toezicht op de voorwaarden die worden gesteld aan opvang volgens de “Wet Kinderopvang”. Dit doen wij door de opvang aan huis pas officieel te registreren als er aan al de voorwaarden is voldaan. Alleen voor deze vorm geldt de kinderopvangtoeslag. Zolang er niet aan alle voorwaarden is voldaan, is er ook geen recht op kinderopvangtoeslag. Wij worden hierin ondersteund en gecontroleerd door de GGD. Jaarlijks bezoekt een inspecteur van de GGD Zaanstreek-Waterland hiervoor het kantoor van TopNanny, van dit bezoek wordt een inspectierapport opgesteld. De inspectierapporten van de GGD zijn op te vragen bij TopNanny. 

Registratie eigen nanny

Onderstaand vindt u de bemiddelingswerkwijze omschreven inclusief het werving- en selectie traject. Heeft u al een nanny en wilt u zich gezamenlijk inschrijven bij TopNanny? Ook dat is mogelijk. TopNanny is een geregistreerd bemiddelingsbureau waardoor u via onze organisatie in aanmerking kunt komen voor de kinderopvangtoeslag.

Intakegesprek aan huis

Indien u interesse heeft in de dienstverlening van TopNanny zult u van ons allereerst een uitgebreid intakeformulier ontvangen. Wij kunnen dan een goed beeld krijgen van uw gezinssituatie, uw pedagogische visie en het profiel van de gewenste nanny. Zodra wij het ingevulde intakeformulier retour hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek bij u thuis. Tijdens dit intakegesprek zullen wij uw wensen en verwachtingen inventariseren. Nadat het intakegesprek heeft plaatsgevonden, wordt de bemiddelingsovereenkomst ondertekend en starten wij met het werven, selecteren en screenen van de nannies. Hoe snel de bemiddeling verloopt hangt niet alleen van het aanbod van nannies af, maar ook van uw specifieke wensen en van het aantal uren dat u opvang nodig heeft. Het gemiddelde zoektermijn is 1 tot 3 maanden.  

Eénmalige bemiddelingsbijdrage

TopNanny brengt éénmalig bemiddelingskosten in rekening ten behoeve van het inventariseren van de opvangwensen, het intakegesprek aan huis, werving, selectie en screening van kandidaten, opstellen van de contracten, het uitvoeren van de Risico Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid bij u aan huis en het koppelingsgesprek met u en de nanny, inclusief contractbespreking.

Werving, selectie en screening nannies

Middels ons bestand, het adverteren op internet en in de regionale media zullen wij kandidaten werven en selecteren. TopNanny hanteert een strenge selectieprocedure ten aanzien van haar nannies. Alle nannies worden door ons getoetst op hun professionaliteit en hun houding ten opzichte van kinderen en ouders. De nannies worden gescreend en uitvoerig persoonlijk geïnterviewd, waarbij de nadruk wordt gelegd op achtergrond, opleiding, werkervaring en motivatie. Referenties worden nagetrokken, wij dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te ontvangen en voor alle nannies wordt standaard een verklaring omtrent gedrag aangevraagd op het moment dat zij het dienstverband bij een gezin aangeboden hebben gekregen. De originele verklaring omtrent gedrag dient bij TopNanny binnen te zijn vóórdat de nanny start met werkzaamheden voor uw gezin. Wij zullen u een kopie van de verklaring omtrent gedrag per post doen toekomen. De werving, selectie en screening van de kandidaten nemen wij u uit handen. Vervolgens stellen wij alléén een nanny aan u voor, wanneer wij denken dat het een uitstekende match voor uw gezin zou kunnen zijn. Wij nemen de tijd om er achter te komen wat de familie precies wil en waar de nanny écht naar op zoek is. Wij zijn dan ook van mening dat een goede match alleen kan ontstaan als zowel de belangen van de familie als die van de nanny worden behartigd.

Match

Zodra TopNanny een geschikte kandidaat voor u gevonden heeft, wordt er een kennismakingsgesprek bij u thuis georganiseerd. Mocht de nanny niet aan uw verwachtingen voldoen, wordt het werving- en selectietraject vervolgd. Is de klik voor beide partijen wel aanwezig, dan is de match gemaakt! De volgende stap is het opstellen van de verschillende overeenkomsten. Er worden 3 overeenkomsten opgesteld:


1. De bemiddelingsovereenkomst tussen TopNanny en het gezin: dit betreft een overeenkomst waarin beschreven staat dat het gezin akkoord gaat met  TopNanny als intermediair tussen gezin en de nanny. Hier staat onder andere de rol van TopNanny en de wijze van betaling in vermeld. Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en dient door beide partijen te worden ondertekend.


2. De (arbeids)overeenkomst volgens de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ tussen de nanny en het gezin: dit betreft een overeenkomst waarin de werkdagen- en tijden van de nanny staan beschreven, voor welke kinderen zij zal zorgen en welke rechten en plichten er voor beide partijen gelden. De overeenkomst wordt in drievoud ter ondertekening opgemaakt, waarvan één kopie voor TopNanny bestemd is.


3. De overeenkomst tussen TopNanny en de nanny: hierin wordt overeengekomen de rol van TopNanny als intermediair en ieders rechten en plichten. Deze overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en dient door beide partijen te worden ondertekend.

Begeleiding

De uitvoerige dienstverlening van TopNanny verzorgt het gehele traject, van het vinden van die ene professional waaraan u de verzorging van uw kinderen wilt toevertrouwen tot aan de begeleiding gedurende de gehele opvangrelatie. U betaald TopNanny voor de opvangkosten een vast bedrag per uur, hierin zitten de begeleidingskosten van TopNanny en het bruto uurloon van de nanny verwerkt. Meerdere keren per jaar zullen wij de opvang evalueren. Deze evaluatie heeft als doel om alle werkzaamheden optimaal te blijven afstemmen op de wensen van het gezin. Eventuele afspraken kunnen zo nodig worden veranderd en toekomstige veranderingen met betrekking tot de opvang kunnen direct worden aangepast. Begeleiding bestaat uit het opleiden van de nannies d.m.v. EHBO voor kinderen, pedagogische cursussen, regelmatige evaluatie van de opvang, financiële administratie (vervullen van de kassiersfunctie, verzorgen van maandoverzichten en jaaropgaven nanny), de jaarlijkse risico inventarisatie Veiligheid en Gezondheid bij het gezin aan huis en vervanging bij ziekte/verlof of uitdiensttreding van de nanny.

GGD Inspectierapporten TopNanny

Neemt u gerust contact op met TopNanny. Wij vertellen u graag meer over onze dienstverlening.